Dłużej pracować czy więcej oszczędzać? Strategie emerytalne uczestników systemu emerytalnego NDC

https://doi.org/10.31971/2299-2332.2023.17.1

Autor

  • Sonia Buchholtz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
  • Joanna Rutecka-Góra Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
  • Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów
  • Radosław Kurach Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

Słowa kluczowe:

świadczenie emerytalne;, emerytura, aktywność zawodowa, oszczędzanie emerytalne, efekt gapowicza; krótkowzroczność

Abstrakt

Wydłużające się średnie trwanie życia wymaga odpowiedniego przygotowania na okres starości, w tym zgromadzenia „kapitału” emerytalnego w celu utrzymania przyzwoitego standardu życia. W niefinansowym systemie emerytalnym o zdefiniowanej składce (NDC) oznacza to dłuższą pracę lub większe oszczędności (lub jedno i drugie), w przeciwnym razie prowadzi to do ubóstwa na starość. W artykule, na podstawie reprezentatywnej próby, rozróżniono strategie podejmowane przez pracujących Polaków w celu przeciwdziałania ubóstwu na starość (pracochłonne, kapitałochłonne, mieszane) jako przeciwieństwo bierności, wynikającej z postawy „jazdy na gapę” lub krótkowzroczności. Bierność dotyczy prawie połowy badanej populacji (przy czym krótkowzroczność jest prawie dwukrotnie częstsza niż postawa „gapowicza”), w szczególności członków gospodarstw domowych o niskich dochodach, rolników i osób o niższym wykształceniu. Za pomocą wielomianowej regresji logistycznej zidentyfikowano determinanty każdej kategorii. Wyższy dochód jest predyktorem wyboru strategii mieszanej lub kapitałochłonnej, podczas gdy myślenie o przyszłości wiąże się z wyborem strategii mieszanej. „Jazda na gapę” występuje częściej wśród uczestników pracowniczych systemów emerytalnych i osób o indywidualistycznym nastawieniu. Ponadto krótkowzroczność wiąże się z niskim poziomem wiedzy finansowej. Wyniki te sugerują, że obecna polityka nie będzie skutecznie wspierała utrzymania odpowiedniego standardu życia na emeryturze, prowadząc do rosnących dysproporcji. Alternatywnie, starzejący się wyborcy zmuszą polityków do zapewnienia transferów, stwarzając ryzyko niezrównoważonych budżetów.

Bibliografia

Alessie Rob, Angelini Viola, Peter van Santen. “Pension Wealth and Household Savings in Europe: Evidence from SHARELIFE”. European Economic Review 63 (2013): 308–28, https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2013.04.009.

Anxo Dominique, Ericson Thomas, Herbert Anna. “Beyond Retirement: Who Stays at Work after the Standard Age of Retirement?”. International Journal of Manpower 5 (2019): 917–38, https://doi.org/10.1108/ijm-09-2017-0243.

Baldini Massimo, Mazzaferro Carla, Onofri Paolo. “Pension Expectations, Reforms and Macroeconomic Downturn in Italy. What Can Microdata Tell Us?”. Applied Economics 13 (2018): 1396–1410, https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1527453.

Binswanger Johannes, Schunk Daniel. “What Is an Adequate Standard of Living during Retirement?”. Journal of Pension Economics and Finance 2 (2011): 203–222, https://doi.org/10.1017/s1474747211000618.

Błaszczyk Barbara. “The story of the open pension funds and the employee capital plans in Poland: Will it succeed this time?”. CASE Working Papers 13 (2020).

Buchholtz Sonia, Chłoń-Domińczak Agnieszka, Góra Marek. “Implementing nonfinancial defined contribution pensions in Poland”, In: Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Pension Schemes. Eds. R. Holzmann, E. Palmer, R. Palacios, S. Sacchi, 91–117. Washington, DC: World Bank, 2019.

Buchholtz Sonia, Gąska Jan, Góra Marek. “Myopic Savings Behaviour of Future Polish Pensioners”. Risks 2 (2021): 36, https://doi.org/10.3390/risks9020036.

Chybalski Filip, Marcinkiewicz Edyta. “The Replacement Rate: An Imperfect Indicator of Pension Adequacy in Cross-Country Analyses”. Social Indicators Research 1 (2015): 99–117, https://doi.org/10.1007/s11205-015-0892-y.

de Wind Astrid, et al. “A Life Course Perspective on Working beyond Retirement – Results from a Longitudinal Study in the Netherlands”. BMC Public Health 1 (2016), https://doi.org/10.1186/s12889-016-3174-y.

Dudel Christian, Ott Notburga, Werding Martin. “Maintaining One’s Living Standard at Old Age: What Does That Mean?”. Empirical Economics 3 (2016): 1261–79, https://doi.org/10.1007/s00181-015-1042-8.

European Commission, Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU. Volume 2, Country profiles. Brussels: European Commission, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2767/765944.

Eurostat, Database – Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Fornero Elsa, Lusardi Annamaria, Monticone Chiara. “Adequacy of savings for old age in Europe”, in: Ageing, health and pensions in Europe, eds. L. Bovenberg, A. van Soest, A. Zaidi, 13–41. London: Palgrave Macmillan, 2010.

Harris Mark, Loundes Joanne, Webster Elizabeth. “Determinants of Household Saving in Australia”. Economic Record 241 (2002): 207–23, https://doi.org/10.1111/1475-4932.00024.

Haveman Robert et al. “Assessing the Maintenance of Savings Suffi ciency over the First Decade of Retirement”. International Tax and Public Finance 4 (2007): 481–502, https://doi.org/10.1007/s10797-007-9027-y.

Hofäcker Dirk, Naumann Elias. “The Emerging Trend of Work beyond Retirement Age in Germany”. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 5 (2015): 473–79, https://doi.org/10.1007/s00391-014-0669-y.

Holzmann Robert, Hinz Richard, Dorfman Mark. “Pension systems and reform conceptual framework”. Social Protection & Labor Discussion Paper, 824 (2008), https://documents1.worldbank.org/curated/en/716871468156888545/pdf/461750NWP0Box334081B01PUBLIC10SP00824.pdf.

Hua Thanh, Erreygers Guida. “Applying Quantile Regression to Determine the Effects of Household Characteristics on Household Saving Rates in Vietnam”. Journal of Asian Business and Economic Studies 2 (2019): 175–93, https://doi.org/10.1108/jabes06-2019-0053.

ILO. C102 – Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102), retrieved May 10, 2020, from https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102.

Informacja o stanie rynku emerytalnego w Polsce na koniec 2020 roku. Warszawa: KNF, 2021, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_stanie_rynku_emerytalnego_w_Polsce_na_koniec_2020_r.pdf.

James Hayley, Price Debora, Buffel Tine. “How Do People Think about Later Life When Making Workplace Pension Saving Decisions?”. Journal of Aging Studies 54 (2020): 100869. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2020.100869.

Jedynak Tomasz. “The role of supplementary retirement savings in reducing the pension gap in Poland”. Economic and Environmental Studies 1 (2017): 95–113.

John Karl Scholz, Ananth Seshadri, Surachi Khitatrakun. „Are Americans saving “optimally” for retirement?”. Journal of Political Economy 4 (2006): 607–643.

Kolerus Christina, Koske Isabell, Hüfner Felix. “Selected Aspects of Household Savings in Germany: Evidence from Micro-Data”. OECD Economics Department Working Papers 999 (2012), https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k8zpt6w2k7h-en.f?expires=1689851853&id=id&accname=guest&checksum=13B609F585D00DF0538A3FD90B9F203A.

Jonubi A., Abad S. “The impact of financial literacy on individual saving: An exploratory study in the Malaysian context”. Transformations in Business & Economics 1 (2013): 28.

Kostakis Ioannis. “The Determinants of Households Savings During Recession: Evidence from Greece”. SSRN Electronic Journal, 2013, https://doi.org/10.2139/ssrn.2323559.

Kulikov Dimitry, Paabut Annika, Staehr Karsten. “A microeconometric analysis of household saving in Estonia: income, wealth and financial exposure”. Bank of Estonia Working Papers 8 (2007), wp2007-8, https://www.eestipank.ee/en/publications/working-papers/2007/82007-dmitry-kulikov-annika-paabut-and-karsten-staehr-microeconometric-analysis-household-saving.

Lachowska Marta, Myck Michał. “The Effect of Public Pension Wealth on Saving and Expenditure”. American Economic Journal: Economic Policy 3 (2018): 284–308, https://doi.org/10.1257/pol.20150154.

LeBlanc Julia et al. „Household saving behavior in the Euro area“. International Journal of Central Banking, 44.

Lee Youjin. Deriving relative risk from logistic regression, retrieved March 5, 2020, from https://cran.r-project.org/web/packages/logisticRR/vignettes/logisticRR.html.

Love David, Smith Paul, McNair Lucy, “A New Look at the Wealth Adequacy of Older U.S. Households”. Review of Income and Wealth 4 (2008): 616–42, https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2008.00292.x.

Lusardi Annamaria, Mitchell Olivia. “Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement Wellbeing”. National Bureau of Economic Research Working Paper 17078. Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2011.

Metzger Christoph. “Who Is Saving Privately for Retirement and How Much? New Evidence for Germany”. International Review of Applied Economics 6 (2017): 811–31, https://doi.org/10.1080/02692171.2017.1338676.

Oude Mulders Jaag, Henkens Kène, Schippers Jopp. “European Top Managers’ Age-Related Workplace Norms and Their Organizations’ Recruitment and Retention Practices Regarding Older Workers”. The Gerontologist 5 (2017): 857–66, https://doi.org/10.1093/geront/gnw076.

Pilipiec Patric, Groot Wim, Pavlova Milena. “The Analysis of Predictors of Retirement Preferences over Time”. Journal of Population Ageing 2 (2020): 425–52, https://doi.org/10.1007/s12062-020-09305-3.

Rey-Ares Lucia, Fernández-López Sara, Vivel-Búa Milagros. “The determinants of privately saving for retirement: the cases of Portugal and Spain”. European Journal of Applied Business and Management 1 (2015), https://doi.org/10.58869/EJABM.

Saunders Peter, Wong Melissa. “Pension Adequacy and the Pension Review”. The Economic and Labour Relations Review 3 (2011): 7–26, https://doi.org/10.1177/103530461102200302.

Schmied Julian, Dudel Christian. “How Much Retirement Income is Needed to Maintain the Living Standard?”. PAA 2018 Annual Meeting.

Semenova Maria. “Save or borrow: what determines Russian households’ fi nancial strategies?”. BOFIT Discussion Papers 28 (2011).

Taylor Mary Anne, Doverspike D. “Retirement planning and preparation”. In: Retirement: Reasons, processes, and results, eds. G.A. Adams, T.A. Beehr, 53–82. New York: Springer Publishing Company, 2003.

Virtanen Marianna et. al. “Occupational Class and Working beyond the Retirement Age: A Cohort Study”. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 5 (2017): 426–35, https://doi.org/10.5271/sjweh.3645.

Walczak Damian, Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce. Toruń: Dom Organizatora TNOiK, 2011.

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2022 r. (Warszawa: ZUS), https://www.zus.pl/documents/10182/167633/.

Opublikowane

25.11.2023 — zaktualizowane 02.12.2023

Wersje